مقیاس شیوه زندگی

روانشناسی

مقیاس شیوه زندگی

مقیاس شیوه زندگی

آیا فردی کنترل کننده هستید؟
The Way of Lifr Scale
Logan, Wright

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من