مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

روانشناسی

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

 مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

Harters Classroom affect and motivational scale

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من