پرسشنامه معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

روانشناسی

پرسشنامه معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه ای که در دسترس شماست، صرفاً از جهت جمع آوری اطلاعات برای تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. افزایش سطح اعتبار نتایج این تحقیق و دستیابی به راه حلهای مناسب حل مسئله، بستگی به میزان دقت و درستی پاسخ های صادقانه و واقعی شما با مشخص کردن علامت ضربدر در یکی از چهار وضعیت مورد نظر دارد. 

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من