پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس

نظرسنجی ها

پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس

پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من