بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش غیر درسی دانش آموزان

با سلام و ارزوی موفقیت برای شما اینده سازان ایران سرافراز
دانش اموز عزیز از انجا که پرسش نامه به منظور انجام پژوهشی در زمینه ی تاثیر عوامل موثر خاصه مطالعات غیردرسی بر پیشرفت تحصیلی شما است؟ خواهشمندیم با دقت و توجه کامل به سوالات زیر پاسخ دهید.

از همگاری و توجه شما کمال تشکر را داریم.

خیلی کمکم زیادخیلی زیاد

20 -شما تا کنون چند کتاب علمی مطالعه گرده اید ؟

21- شما در منزل خود چند کتاب علمی دارید ؟