مقیاس سخت کوشی

روانشناسی

مقیاس سخت کوشی

 مقیاس سخت کوشی

چقدر سخت کوش هستید؟
The Hardiness Scale: Bartone, Paul


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس : تهران - خیابان فاطمی - بین خیابان پنجم و ششم - پلاک 128 واحد 6