مقیاس سخت کوشی

روانشناسی

مقیاس سخت کوشی

 مقیاس سخت کوشی

چقدر سخت کوش هستید؟
The Hardiness Scale: Bartone, Paul

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من