مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

روانشناسی

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

The Specific Interpersonal Trust Scale:Men
Cinthia Johnson – George& Walter Swap
چقدر قابل اعتماد هستید؟ 


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴