مقیاس پاسخهای نشخواری

روانشناسی

مقیاس پاسخهای نشخواری

مقیاس پاسخهای نشخواری 

افراد مختلف هنگامی که احساس غمگینی یا افسردگی می کنند، ممکن است افکار گوناگونی را تجربه کنند و یا کارهای مختلفی را انجام دهند. 

 


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴