پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

نظرسنجی ها

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

Innovative Behavior Questionnaire


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴