پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

نظرسنجی ها

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه 

Innovative organizational climate questionnaire

این پرسشنامه شمل 24 جمله توصیفی در مورد سازمان شما است. لطفا با توجه به مقیاس زیر نظر خود را اعلام نمایید.


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴