پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

نظرسنجی ها

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

 پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

Jop Performance Questionnaire paterson


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴